Skwer
Sportów
Miejskich

Skwer
Sportów
Miejskich

Przestrzenie wielofunkcyjne
dla wszystkich pokoleń

Ale
o
co
chodzi

?

Dobre, innowacyjne projekty
dzięki pracy w grupie.

Sześć
udanych
projektów
razem

Architekci

Sportowcy

Mieszkańcy

Urzędnicy

Badacze

Urbaniści

Projektanci

Artyści

Informatycy

Aktywiści

Miasto użyteczne i piękne

Istnieje sposób na to, żebyśmy byli szczęśliwsi,
żyli zdrowiej, a turyści przyjeżdżali do naszych miast
bez wielkich wydatków na promocję.

Ten sposób to inwestycja w przestrzeń: nasze place, parki, otoczenie ważnych budynków, wielkie punkty przesiadkowe i wiele innych miejsc, gdzie wszyscy
spędzamy czas na co dzień.

Zależy nam na stosowaniu sprawdzonych na świecie sposobów: dobra przestrzeń jest wielofunkcyjna, zaprojektowana z użytkownikami, otwarta dla wszystkich i atrakcyjna wizualnie. Chcemy miejsc,
które żyją, przyciągają osoby w każdym wieku
i pozytywnie zapadają w pamięć.

Sport w całym mieście

Miejscem sportu nie powinny być tylko boiska.
W każdej przestrzeni ruch powinien być mile
widziany i wspierany przez architekturę, bo wpływa
korzystnie na nasze samopoczucie.

Skwer Sportów Miejskich realizuje projekty,
które tworzą warunki dla osób w każdym wieku
do aktywnego korzystania z przestrzeni miast.

Budujemy obiekty stałe i tymczasowe, konsultujemy plany zarządców terenów publicznych, rozmawiamy
z mieszkańcami i sportowcami.

Działamy w dużym zespole i regularnie angażujemy
mieszkańców. Nie działamy dla zysku, pracujemy
z samorządem Warszawy i instytucjami Skarbu Państwa.

Projekty

Skwer w Pawilonie

Prototyp Skweru Sportów
Miejskich. Obecność w Muzeum
pozwoliła nam rozwinąć skrzydła
oraz lepiej poznać oczekiwania
i potrzeby użytkowników Skweru.

O projekcie

W pawilonie Emilia, tymczasowej siedzibie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
powstał prototyp Skweru Sportów Miejskich -
bezpłatnie dostępna przestrzeń oferująca
nietypowe atrakcje, łącząca rekreację i kulturę.

Unikalne doświadczenie zadaszonego parku
miejskiego pozwoliło nam sprawdzić założenia
Skweru Sportów Miejskich w praktyce.
Prototyp spełnił swoje zadanie - zobaczyliśmy
prawdziwy, żyjący Skwer pełny osób
korzystających z niego na różne sposoby.

Dzięki wielu rozmowom z gośćmi Skweru,
wiemy jak bardzo potrzebna jest w Warszawie
zadaszona przestrzeń publiczna dostępna zimą.
Od 2 lutego do 3 marca Skwer w Pawilonie
odwiedziło blisko 8000 osób.

Więcej informacji
Galeria zdjęć ze Skweru
Program atrakcji
Architektura Skweru w Pawilonie

Zespół projektowy

Architektura i system informacyjny:
Pracownia Centrala - Małgorzata Kuciewicz
i Simone de Iacobis; F***ramps; Eryk Gaj

Badania:
Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego

Fotografia:
Bartosz Stawiarski

Autorzy instalacji Tor Zręcznościowy:
Michał Jońca, Marta Rowińska i Lech Rowiński,
Agata Woźniczka i Mateusz Adamczyk

Produkcja, animacja i zarządzanie:
Stowarzyszenie Parkour United
(Kamil Dołowski, Jakub Kazikowski),
Sławomir Wiśniewski, Kuba Perzyna,
Łukasz Jasiński.

Dziękujemy zespołowi Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie za zaufanie
i wspólne zbudowanie Skweru w miesiąc.

Stadion Narodowy

Stadion jako przestrzeń
posiadająca wyjątkową ofertę
dla gości w każdym wieku.

Cel projektu

Nowy operator Stadionu Narodowego,
spółka PL2012+, zaprosił nas do współpracy
przy projekcie otwarcia otoczenia Stadionu
Narodowego na miasto i jego mieszkańców.

Celem naszej współpracy był wzrost
codziennej frekwencji w otoczeniu Stadionu
i ożywienie go również poza okresem imprez
masowych, a także przemiana jego
postrzegania z zamkniętego, niedostępnego
obiektu na przestrzeń przyjazną wszystkim
gościom, która żyje przez cały rok i jest
wykorzystywana na wiele sposobów.

Zakres współpracy objął przygotowanie
strategii krótko i długoterminowej rozwoju
otoczenia Stadionu, konsultację oferty zimowej
realizowanej w ramach projektu “Zimowy
Narodowy” oraz realizację prac budowlanych
związanych z programem lato/jesień 2013.

Osiągnięte efekty

Pozytywne zaistnienie projektu w mediach
masowych, znaczący wzrost frekwencji
spowodowany szeregiem działań
podejmowanych przez operatora.

Trwałe zaistnienie sportów miejskich wśród
innych rodzajów aktywności w szeroko
eksponowanej przestrzeni publicznej.

Zespół projektowy

Inwestor: Stadion Narodowy w Warszawie

Koncepcja i konsultacje merytoryczne:
Zespół Skweru Sportów Miejskich

Projekt: Pracownia Centrala
(Małgorzata Kuciewicz, Simone de Iacobis)

Projekt instalacji na latarniach: Dorota Kabała

Wykonawca: F***ramps

Zdjęcie: Bartosz Bobkowski (Agencja Gazeta)

Plac Grzybowski

Legalizacja deskorolki
na fragmencie miejskiego placu
w centrum miasta. Kompromis
deskorolkowców z sąsiadami.

+
Geneza i cel projektu

Plac Grzybowski stanowi ważną część
śródmiejskiej przestrzeni. Wykonany
w ostatnich latach remont sprawił, iż miejsce
to zyskało wielu nowych użytkowników.

Wobec niespodziewanej popularności
odnowionego placu wśród deskorolkowców,
konieczne stało się znalezienie sposobu
na rozwiązanie kwestii osób jeżdżących
na deskorolkach na placu, tak aby zapewnić
komfort okolicznym mieszkańcom i innym
użytkownikom.

Zainspirowani przykładem europejskich miast
(szczególnie Barcelony), zaproponowaliśmy
wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania,
którego zastosowanie pozwoliło dowieść,
że w Polsce możliwa jest legalna obecność
deskorolkowców w przestrzeni publicznej.

Wypracowane rozwiązanie

Ustalone z deskorolkowcami godziny
korzystania z jednej, wspólnie wskazanej
części placu Grzybowskiego.

Zasady zostały umieszczone na tabliczkach
i opublikowane w internecie w formie krótkich
filmów wideo z udziałem profesjonalnych
deskorolkowców.

Zespół projektowy

Inicjator konsultacji: Urząd Dzielnicy
Śródmieście, Zarząd Terenów Publicznych

Przedstawiciele mieszkańców okolicy:
Stowarzyszenie "Plac Grzybowski"

Przedstawiciele deskorolkowców:
Kuba Perzyna, Krzysztof Godek,
Michał Przybyłowicz

Skwer na Bemowie

Pierwszy Skwer Sportów Miejskich.
Rekreacja dla wszystkich, świetlica,
kino plenerowe, miejski ogród
owocowo-warzywny.

Cel projektu

Budowa otwartej, wielofunkcyjnej przestrzeni,
która korzystnie wpłynie na poziom życia
lokalnej społeczności i dzięki swojej ofercie
będzie przyciągać gości nie tylko
z sąsiedztwa.

Zwiększenie poziomu zaufania między
mieszkańcami wspierane przez program
animacji społecznej zakładający wspólne
zarządzanie Skwerem i budowę
współodpowiedzialności społeczności lokalnej.

Docelowo, pozytywne doświadczenie
zarządzania nową przestrzenią może w długim
okresie doprowadzić do redukcji liczby
ogrodzonych osiedli w bezpośrednim
sąsiedztwie.

Status projektu

Przygotowujemy się do ogłoszenia otwartego
konkursu dla kandydatów na animatorów.
Wkrótce też zaprosimy do stałej współpracy
sąsiadów, innych mieszkańców Warszawy, lokalne organizacje i firmy.

Strona Skweru na Bemowie ruszy w drugiej
połowie lutego pod adresem alejasportowmiejskich.pl

Zespół projektowy

Inwestor: Dzielnica Bemowo
Koncepcja i konsultacje merytoryczne:
Zespół Skweru Sportów Miejskich
Projekt, dokumentacja wykonawcza, nadzór: Michał Wądołowski
Wykonawca: REMBud
Autorka wizualizacji: Iza Kubicka

Skwer na Zielnej

Rewitalizacja fragmentu miejskiego placu. Wielofunkcyjna wyspa
niedaleko przyszłego skrzyżowania
dwóch linii metro.

Geneza i cel projektu

W trakcie konsultacji na pl. Grzybowskim
pojawiły się oczekiwania mieszkańców
dotyczące funkcji rekreacyjnych.

Równolegle, jedną z dyskutowanych strategii
zmniejszenia frekwencji skejtów na placu
Grzybowskim, było udostępnienie innych miejsc
do jazdy na deskorolce w śródmieściu Warszawy.

Obie te kwestie zróciły uwagę uczestników
konsultacji na działkę przy ul. Zielnej.

W efekcie powstał pomysł renowacji części placu
i wprowadzenia tam wielu funkcji rekreacyjnych
zorganizowanych wokół donicy.

Chcemy pokazać wartość projektowania
z naciskiem na wielofunkcyjność - planujemy
prowadzić obserwację i opublikować raport.

Więcej informacji o projekcie

Status projektu

Gotowa dokumentacja wykonawcza
została przekazana do operatora terenu,
czekamy na realizację projektu.

Zespół projektowy

Inwestor: Urząd Dzielnicy Śródmieście
Operator: Zarząd Terenów Publicznych

Koncepcja: Zespół Skweru Sportów Miejskich;
Projekt, dokumentacja wykonawcza, wizualizacje:
BudCud - Agata Woźniczka, Mateusz Adamczyk,
Artur Michalak, Magdalena Potoczna, Johannes
Peter Steidl

Konsultacje merytoryczne: Kuba Perzyna; Stowarzyszenie Parkour United (Kamil Dołowski, Jakub Kazikowski).

Bulwary Wiślane

Otwarcie: drugi kwartał 2017

Potencjalnie jedna z najważniejszych
przestrzeni dla sportów miejskich
w Warszawie. Czy się uda?
Przekonamy się niebawem!

Zakres konsultacji

Dzięki zapoznaniu się z projektem na etapie
tworzenia dokumentacji wykonawczej,
udało nam się wprowadzić drobne korekty,
które pozwoliły na zwiększenie liczby funkcji
sportowo-rekreacyjnych.

Wprowadzone udogodnienia dotyczą przede
wszystkim seniorów (siłownie plenerowe),
deskorolkowców (przegląd projektu
pod kątem tworzenia naturalnych miejsc
do jazdy, korekta kilku elementów małej
architektury) oraz biegaczy (‘rozgrzewalnie’
biegowe).

Status projektu

Nasza konsultacja zakończyła się na etapie
dokumentacji, od tamtej pory nie
uczestniczymy w projekcie - w pierwszym
półroczu 2014 spróbujemy ustalić stopień
wdrożenia naszych rekomendacji.

Zespół projektowy

Inwestor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt: RS Architektura

Wykonawca: Hydrobudowa Gdańsk S.A.

Wizualizacja: materiały inwestora

Plany

Lepsza przestrzeń dla wszystkich

Warszawa

miasto inspirujące cały świat

Wielka, pełna zieleni, dynamicznie rosnąca metropolia,
największy plac budowy w Europie.

Co chcemy osiągnąć

Międzynarodowe zaistnienie Warszawy wśród największych światowych projektów
zmian w przestrzeni miejskiej, m.in. Nowego Jorku, Madrytu, Bogoty i Seulu.

Nowe, centralnie zlokalizowane przestrzenie wielofunkcyjne tworzone i animowane
przy stałym udziale mieszkańców Warszawy, którzy czują się współodpowiedzialni
za ich jakość i współtworzą ich codzienny kształt.

Skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w projektowaniu przestrzeni,
informacji publicznej i promocji miasta.

Przestrzenie
Skwer na Bemowie

Razem z Dzielnicą Bemowo organizujemy zespół animatorów dla zbudowanego Skweru,
przygotowujemy jego system informacyjny
(strona internetowa i oznakowanie na miejscu).

Opracowujemy też mechanizm trwałej ewaluacji przestrzeni Skweru tak, aby jak najlepiej odpowiadała
potrzebom mieszkańców.

Bulwary Wiślane

Wisła pokazała swój potencjał w roku 2013
przyciągając w sezonie letnim setki tysięcy
mieszkańców - jesteśmy przekonani, że Bulwary
mogą być magnesem przyciągającym do Warszawy
sportowców miejskich z całego świata.

Wyjaśnimy, czy efekty naszych konsultacji zostały
zawarte w projekcie i przyjrzymy się realizacji.

Skwer na Zielnej

Realizacja zaplanowana w drugim kwartale obecnego
roku. Pomimo małej skali, stawiamy duże cele.

Wierzymy, że realizacja projektu przy ul. Zielnej
pokaże korzyści wynikające z wielofunkcyjności,
zaangażowania wielu grup w proces projektowy
i zaufania mieszkańcom, że mogą korzystać
z jednej przestrzeni bez sztucznych podziałów.

Otoczenie Stadionu Narodowego

Jako konsultanci pracujący z zespołem operatora
Stadionu Narodowego, mamy nadzieję nadal
współtworzyć jego przestrzeń i rozwijać koncepcję
jego otoczenia jako przestrzeni publicznej.

Jednocześnie będziemy dążyć do wdrożenia założeń
długoterminowej strategii odnoszącej się do planów
zagospodarowania terenu otoczenia do ul. Targowej.

Otoczenie Pałacu Kultury

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni
w Polsce, od lat oczekująca na odczarowanie.

Wiele wskazuje na to, że odczarowanie rozpocznie się
w tym roku. Więcej informacji wkrótce.

Otoczenie Metro Wilanowska

Najważniejszy węzęł komunikacyjny południowej
Warszawy jest zdegradowaną przestrzenią,
która marnuje swój wielki potencjał.

Przeprowadzimy otwarty dla mieszkańcow proces
projektowy, zależy nam też na utrzymaniu i rozwoju
funkcji sportowej (stary skatepark, boiska).

Pole Mokotowskie

Jedną z najważniejszych przestrzeni rekreacyjnych
Warszawy czeka duża zmiana. Po udostępnieniu
terenu po bazie MPO odbędą się konsultacje
społeczne w sprawie jego zagospodarowania.

Zamierzamy uczestniczyć w procesie konsultacji
i zaproponować warsztatowe opracowanie koncepcji
funkcjonalno-architektonicznej i modelu zarządzania.

Praga

Dotychczas nasza aktywność na Pradze ogranicza
się do współpracy ze Stadionem Narodowym.

Praga jest jednym z najważniejszych kierunków
rozwoju Warszawy. Chcemy wspomóc ten rozwój
naszymi kompetencjami przygotowując w tym roku
strategię działania i oceniając możliwość rozpoczęcia
pierwszych projektów.

Park pod dachem

Zimowy projekt w Emilii pokazał jak potrzebna
jest w Warszawie zadaszona przestrzeń rekreacji
mieszkańców i treningu dla sportowców miejskich.
Nadal np. brak profesjonalnego, krytego skateparku.

Naszym celem jest przygotowanie projektu
zagospodarowania pustki technologicznej stacji
metro Dworzec Gdański i realizacja max. 2018r.

Komunikacja w internecie

Informacje na temat oferty przestrzeni rekreacyjnych
w Warszawie są rozproszone.

Naszym celem jest uporządkowanie komunikacji,
promocja rekreacji na świeżym powietrzu
i zwiększenie frekwencji w służących do tego
przestrzeniach dzięki ułatwionemu dostępowi
do informacji na ich temat.

Polska

współpraca, inspiracje, promocja idei

Dobra przestrzeń powstaje dzięki
rozmowie i zaangażowaniu wielu
różnych osób. Efekty osiągniemy
wyłącznie dzięki otwartości na dialog
i gotowości do wymiany doświadczeń.

Bardzo się z tego cieszymy,
bo lubimy pracować
w zróżnicowanych zespołach
i tworzyć razem projekty, w których
widać wkład wielu grup.

Zapraszamy do kontaktu
lub zapisania się na newsletter,
gdzie będziemy informować
o konkretnych działaniach.

Projektowanie wielofunkcyjnych,
atrakcyjnych dla wszystkich pokoleń
przestrzeni, umożliwiających
aktywność fizyczną nie jest proste.

Chcemy podzielić się naszymi
doświadczeniami, ułożyć i rozwinąć
naszą wiedzę, przygotowując
publikację uwzględniającą
zarówno opis idei jak i wskazówki
dla projektantów dotyczące
rozwiązań architektonicznych
sprzyjających sportom miejskim.

Pierwsza edycja “Podręcznika
projektowego ze Skweru” ukaże się
najpóźniej jesienią 2016r.

Rośnie zainteresowanie przestrzenią
publiczną w całej Polsce. Na niej
koncentrują się projekty zgłaszane
w budżetach partycypacyjnych i wiele
nowych ruchów sąsiedzkich.

Samorządy realizują dużo projektów,
równolegle polski rząd ogłosił
Narodowy Program Rewitalizacji Miast,
na który przeznaczy 25 mld złotych.

Zależy nam na tym, aby nasze
doświadczenia i idee służyły rozwojowi
polskich przestrzeni publicznych
i jakości życia możliwie dużej liczbie mieszkańców Polski.

Zamknij